• 1389118 ha publicat una actualització en el grup Logotip del grup EspanyolEspanyol fa 1 any

    Hi! I’m studying bussines and economics at UAB and I would like to improve my English. I exchange Catalan or Spanish!

    Mood : Happy
  • 1389118 s’ha afegit al grup Logotip del grup EspanyolEspanyol fa 1 any