3. Cerca intercanvi

A l’apartat 3.Cerca intercanvi, Llengua que puc oferir / Language I can offer fa referència a la llengua que algú ofereix. Això et permetrà trobar una parella lingüística on tu vulguis fer l’intercanvi. Pots escriure la localitat o el lloc on vols fer l’intercanvi sense necessitat d’especificar l’adreça.

Ex: si busques practicar l’anglès amb algú, clica l’opció anglès.

Llengua/gües que puc oferir / Language(s) I can offer